Plačiau apie įrankį

Pasirūpink savo vaiku

 

„S.M.A.R.T. tėvystė“ yra pirmasis Lietuvos vaikų apsaugai sukurtas praktinis įrankis. Ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelio tikslas – atpažinti rizikas vaiko gerovei ir reaguoti teikiant pagalbą anksčiau nei atsiranda problemos.

„S.M.A.R.T. tėvystė“ skirta tiek specialistams, tiek plačiajai visuomenei.

Socialiniai darbuotojai, švietimo ir sveikatos apsaugos specialistai, policijos pareigūnai šio įrankio pagalba greitai ir nesudėtingai gali identifikuoti vaiko gerovės rizikas ir nedelsiant imtis pagalbos veiksmų.

„S.M.A.R.T. tėvystė“ platforma atvira ir visiems Lietuvos gyventojams: ji padės  šeimoms pamatyti ir identifikuoti galimus sunkumus auginant vaikus.

Svarbu! Pildant anketą, visi duomenys, pateikus vertinimo rezultatus, bus automatiškai sunaikinti ir nebus išsaugomi bei kaupiami.

Naudojantis „S.M.A.R.T. tėvystė“ internetine platforma, per trumpą laiką įvertinamos vaiko ir šeimos rizikos bei apsaugos faktoriai. Priklausomai nuo rezultatų, specialistai galės sudaryti pagalbos veiksmų planą, o auginantys vaikus – objektyviai įsivertinti ir tinkamai reaguoti, stengiantis užtikrinti vaiko interesus.

Įrankis parengtas pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos įgyvedintą projektą „Vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas Lietuvos savivaldybėse: Ankstyvosios intervencijos modelis“, finansuojamą pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10. Smarttėvyste.lt svetainę sukūrė socialiai atsakinga organizacija „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, atsiliepiant į Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą  kampaniją „Už saugią Lietuvą“.

 

Sąžininga. Moderni. Atsakinga. Rūpestinga.Teisinga – tėvystė!

S.M.A.R.T tėvystė (informacija šeimoms)

Atsakingi tėvai paprastai ir patogiai gali pamatyti ir identifikuoti galimas problemas auginant atžalas ir jas spręsti savarankiškai arba kreiptis į profesionalus. Jei manote, kad susiduriate su problemomis, kylančiomis šeimoje, ar norite įsitikinti, kad viską darote teisingai, išbandykite įrankį tuoj pat. 

Visi duomenys, pateikus vertinimo rezultatus, automatiškai sunaikinami. Gautus asmeninius rezultatus galite išsaugoti savo kompiuteryje ar atsisiųsdami į el. paštą.Pildymo instrukcija:

Vaiko gerovės rizikų vertinimas susideda iš trijų blokų: vaiko vystymosi, tėvystės įgūdžių ir socialinių veiksnių dalies. Kiekviena iš minėtų trijų dalių turi po kelis vertinimo kriterijus (sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas, vaiko ugdymas, emocinis palaikymas ir kt.). Kiekvienam kriterijui įvertinti yra pateikiami 4 atsakymo variantai, iš kurių jums reikia pasirinkti tik 1 galimą atsakymo variantą.

1 TAISYKLĖ: visuomet pasirinkite tą atsakymo variantą, kuriame pastebite daugiau nerimo keliančių ženklų. Nesvarbu, kad iš pateiktų teiginių viename langelyje tiks keli atsakymo variantai, o kitame tik 1.

Pvz., jei, renkantis atsakymo variantą apie sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimą, vaikas yra registruotas pas šeimos gydytoją ir vaikui sveikatos priežiūros paslaugos yra užtikrinamos, tačiau šeimos gydytojas buvo pakeistas jau du kartus be jokių objektyvių priežasčių, rinkitės būtent tą atsakymo langelį, kuriame rasite būtent šį teiginį. Ir visai nesvarbu, kad viename langelyje jums tinka 2 teiginiai, o kitame tik vienas. Toks pasirinkimas leidžia anksti pamatyti galimas grėsmes vaiko gerovei.

2 TAISYKLĖ: neinterpretuokite. Vertinkite tik tuos aspektus, apie kuriuos pateikiami apibūdinimai.

3 TAISYKLĖ: jei informacijos neturime ar nežinome, to kriterijaus nevertiname

4 TAISYKĖ: įsivertinimo tikslas nėra „pasirodyti kaip įmanoma geriau“, įsivertinimo tikslas – kaip įmanoma anksčiau atpažinti galimus sunkumus auginant vaikus ir greičiau į juos reaguoti. Todėl būkite sąžiningi patys sau.

S.M.A.R.T tėvystė (informacija specialistams)

Savivaldybių socialinės apsaugos darbuotojai, atvejo vadybininkai, sveikatos, švietimo, teisėsaugos ir kitų institucijų specialistai, tiesiogiai ar netiesiogiai dirbantys su vaikais ar šeimomis, praktiškai ir patogiai gali naudotis įrankiu vaiko gerovės rizikų ankstyvajam nustatymui ir savalaikės pagalbos planavimui.

Per trumpą laiką ir nesudėtingai galite įvertinti šeimos ir vaiko gerovės veiksnių rizikas bei apsaugos faktorius, o įrankis jums vizualiai pateiks rezultatus, kurių dėka galėsite sudaryti pagalbos veiksmų planą. Kartu su kitomis suinteresuotomis šalimis galite pakeisti vaikų ir šeimų ateitį.

Visi duomenys, pateikus vertinimo rezultatus, automatiškai sunaikinami. Gautus rezultatus galite išsaugoti parsisiųsdami į savo kompiuterį ar el. paštą.

Pildymo instrukcija:

Vaiko gerovės rizikų vertinimas susideda iš trijų blokų: vaiko vystymosi, tėvystės įgūdžių ir socialinių veiksnių dalies. Kiekviena iš minėtų trijų dalių turi po kelis vertinimo kriterijus (sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas, vaiko ugdymas, emocinis palaikymas ir kt.). Kiekvienam kriterijui įvertinti yra pateikiami 4 atsakymo variantai, iš kurių jums reikia pasirinkti tik 1 galimą atsakymo variantą.

1 TAISYKLĖ: visuomet pasirinkite tą atsakymo variantą, kuriame pastebite daugiau nerimo keliančių ženklų. Nesvarbu, kad iš pateiktų teiginių viename langelyje tiks keli atsakymo variantai, o kitame tik 1.

Pvz., jei renkantis atsakymo variantą apie sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimą, žinote, kad vaikas yra registruotas pas šeimos gydytoją ir vaikui sveikatos priežiūros paslaugos yra užtikrinamos, tačiau šeimos gydytojas buvo pakeistas jau du kartus be jokių objektyvių priežasčių, rinkitės būtent tą atsakymo langelį, kuriame rasite būtent šį teiginį. Ir visai nesvarbu, kad viename langelyje jums tinka 2 teiginiai, o kitame tik vienas. Toks pasirinkimas leidžia anksti pamatyti galimas grėsmes vaiko gerovei.

2 TAISYKLĖ: neinterpretuokite. Vertinkite tik tuos aspektus, apie kuriuos pateikiami apibūdinimai.

Pvz., jei žinome, kad šeimoje yra priklausomybių, tai dar nereiškia, kad šeimos namų aplinka bus būtinai apleista. Venkite vertinimo „jei yra taip, tai čia viskas aišku...“.

3 TAISYKLĖ: jei informacijos neturime ar nežinome, to kriterijaus nevertiname.